Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach
Przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem"


Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach
Warsztat Terapii Zajęciowej dzisiaj...


            Uczestnikami warsztatu są osoby po 18 roku życia z orzeczeniem wydanym przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Podopieczni dowożeni są z terenu dwóch powiatów ( łódzki - wschodni i tomaszowski) - samochodami Mercedes Sprinter 519 cdi i Volkswagen LT 35 Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem.
Młodzież pracuje w dziesieciu pracowniach zgodnie z własnymi zdolnościami, umiejętnościami i zainteresowaniami.
                                                                                
Warsztat Terapii Zajęciowej - Koluszki