Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach
Przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem"


Pracownia Krawiecka z elementami rytmiczno - muzycznymi
PRACOWNIA Krawiecka z elementami rytmiczno - muzycznymi

Instrukor: Justyna Fornalczyk


    Różnimy się od siebie wiekiem, sprawnością, zainteresowaniami, umiejętnościami ale doskonale się uzupełniamy i jesteśmy sobie bardzo potrzebni. Podczas zajęć w pracowni krawieckiej kształtuje się i utrwala następujące umiejętności: posługiwanie się przyborami krawieckimi (igła, nożyczki, naparstek, centymetr krawiecki), szycia ręcznego (ściegami krawieckimi i ozdobnymi), szycia maszynowego (elementy szycia i krojenie, obsługa maszyny), wyszywanie i haftowanie (od ściegów najprostszych do najtrudniejszych), zasady kompozycji w aplikacjach (dobór koloru i faktury tkaniny), wykonywanie kartek świątecznych (z wykorzystaniem technik krawieckich) wykonywanie przedmiotów użyteczności codziennej: fartuszki,rękawice kuchenne, poduszki. W pracowni tej prowadzone są również zajęcia z zaradności życiowej: prasowanie, obsługa żelazka, naprawa / cerowanie odzieży, przyszywanie guzików, dbanie o porządek i czystość w swoim otoczeniu. Przygotowywane są również kostiumy do przedstawień, ozdoby świąteczne, dekorowanie pomieszczeń.


                                                                                
Warsztat Terapii Zajęciowej - Koluszki