Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach
Przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem"


Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach
A teraz trochę historii...


       Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach zorganizowano na wniosek Zarządu Dziewiarskiej Spółdzielni Inwalidów "Diskol", który był Zakładem Pracy Chronionej. Podstawą prawną utworzenia WTZ, była Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
W marcu 1996 r. na podstawie stsoswnych umów utworzono i rozpoczęto działalność WTZ w Koluszkach. Uczestnikami warsztatów są osoby niepełnosprawne, które ukończyły 18 rok życia i zostały zakwalifikowane do warsztatu przez zespół rehabilitacyjny.
       Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w grupach terapii zajęciowej tworzonych w oparciu o rodzaje niepełnosprawności i indywidualne programy rehabilitacji. Rada Programowa warsztatu ustala liczebność grup oraz wyznacza osoby bezpośrednio pracujące z daną grupą. Uczestnicy warsztatu mogą otrzymywać kieszonkowe w wysokości ustalonej przez Radę Programową warsztatu.
       Warsztat Terapii Zajęciowej stworzony został dla osób niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami. Wydatki związane z adaptacją pomieszczeń i wyposażeniem warsztatu w całości pokrył Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - PFRON.
Początkowo warsztat liczył dwudziestu uczestników, a od września 1997 roku warsztat liczy dwudziestu pięciu podopiecznych.
Siedzibą warsztatu przez cztery pierwsze lata były pomieszczeniah produkcyjne budynku Dziewiarskiej Spółdzielni Inwalidów "Diskol" przy ul. Mickiewicza 8 w Koluszkach. Z powodu upadłości Spółdzielni "Diskol" w 2000 r. zmieniliśmy pomieszczenia przy ul. Mickiewicza i przenieslismy się na ul. Pomorską 5. Jednocześnie powołane zostało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "RAZEM", które przejęło patronat nad naszym Warsztatem.
I tak pozostało po dzień dzisiejszy.                                                                                
Warsztat Terapii Zajęciowej - Koluszki